Z ostatniej chwili:
MIkrofirmy zadłużone na 6,2 mld zł - wtorek, 24, sierpień 2021 15:26
Nike i Adidas w Wietnamie ofiarami pandemii - poniedziałek, 16, sierpień 2021 22:06
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sektor EcoFood hitem targowym!

 

Szacuje się, że rynek żywności ekologicznej w Polsce w 2015 r. osiągnąłwartośćok. 800 mln zł. a w 2017 r. ma szansęprzekroczyć1 mld zł. Powierzchnia ekologiczna użytków rolnych w Polsce wynosi około 580 tys. ha. Liczba zarejestrowanych gospodarstw ekologicznych w 2016 r. wyniosła 24 276. Największa ilośćpodmiotów występuje 

w województwie małopolskim tj. 1 657. Podziałprocentowy powierzchni użytków rolnych według kategorii upraw wygląda następująco: łąki i pastwiska 35,3%, ziemniaki 0,4%, rośliny strączkowe na suche nasiona 0,9%, zboża 18,6%, uprawy sadownicze i jagodowe 8,9%, warzywa 1,4%, rośliny na paszę33,7%, rośliny przemysłowe 0,5% i pozostałe uprawy 0,3%.
Sektor żywności ekologicznej jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających sięsektorów branży spożywczej, a Polacy wciąż mająniezaspokojony apetyt na żywność ekologiczną. Produkty tego typu sąobecne w diecie polskich konsumentów, poprawia sięich dostępnośćw delikatesach, sieciach handlowych, powstająsieci sklepów oferujących wyłącznie żywnośćorganiczną. Rośnie świadomośćkonsumentów na temat tego, czym jest żywnośćekologiczna, jakie certyfikaty świadcząo ekologicznym sposobie wytworzenia produktu. Jednak polscy konsumenci wciążwydająniewiele na żywnośćekologiczną–ok. 4 euro na osobę, w porównaniu do 90-195 euro
w krajach Europy Zachodniej.
Branża żywności ekologicznej, mimo że wciąż niewielka, ma stale rosnący poziom. Popyt na ekologiczną żywność rośnie w tempie około 20% rocznie. Wychodząc naprzeciw tym trendom organizatorzy targów WorldFood Warsaw postanowili szczególną uwagę poświęcić strefie EcoFood.
Podczas ubiegłorocznej edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw aż48% zwiedzających targi poszukiwało oferty ekologicznej. StrefaEcoFoodwyodrębniona na targach to branża ekologiczna w pigułce. Udziałw niej umożliwia zapoznanie sięz ofertątego sektora, wymianędoświadczeń, pozyskanie nowych partnerów biznesowych, udziałw ciekawych panelach i dyskusjach. W ubiegłym roku aż64 firmy zdecydowały sięzaprezentowaćswoje produkty w tym sektorze.

Liczymy, że dzięki wychodzeniu naprzeciw trendom w branży spełnimy oczekiwania naszych krajowych i zagranicznych Wystawców oraz Zwiedzających. Zależy nam na tym, aby WorldFood Warsaw była międzynarodowąplatformąnawiązywania kontaktów
i wymiany do
świadczeńbranży spożywczej – informuje Agnieszka Szpaderska, manager targów WorldFood Warsaw.

Udogodnieniem dla firm z sektora ekologicznego będzie możliwość wystawienia się w ramach wspólnej powierzchni wystawienniczej. Jest to korzystne zarówno finansowo, jak również pozwala na wspólną identyfikację producentów.

www.worldfood.pl

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction

Kontakt

Kontakt z redakcją:
press.inter.redakcja@wp.pl

Nasze strony:
VITA 50 PLUS - www.Vita50plus.pl
Twój urlop, Twój Weekend - www.twojurloptwojweekend.pl